Det bæredygtige trykkeri

Har du hørt, at skoven dør?
Nej. Skoven dør ikke, når vi bruger papir. Fakta er, at Europas skove vokser med et areal, der svarer til Fyn. Hvert år!

Vi trykker nemlig med ansvar for miljø og samfund og tager ansvar for klimaet, miljøet, skoven og de mennesker, der er med i hele processen. Fra træet i skoven til den færdige tryksag. 

Vi er som dansk trykkeri en del af verdens grønneste grafiske branche. Vi arbejder under de høje danske og europæiske miljøstandarder, der tager hensyn til klimaet og har respekt for naturressourcerne. 

 

Ansvar for samfundet

Vi er medlem af brancheforeningen GRAKOM Arbejdsgivere, der har tegnet overenskomst med HK/Privat. Trykkerierne respekterer den danske model, og tager gennem overenskomsten ansvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt for uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere. Samtidig arbejder medarbejderne under anstændige danske arbejdsmiljøregler.

Det grafiske CSR-kodeks’ viser socialt ansvar

Danske grafiske virksomheder har gennem GRAKOM Arbejdsgivere sammen med HK/Privat sat rammerne for ‘Det grafiske CSR-kodeks’. Det tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Jespersen Tryk + Digital tiltræder ‘Det grafiske CSR-kodeks’. Læs mere

 

 

 

Ansvar for skoven

Vi bruger udelukkende papir, der er FSC- og/eller PEFC-certificeret. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.

Tryksager er bionedbrydelige og komposterbare, men vi skal først og fremmest genanvende papiret. Brugt papir består af naturlige ressourcer og er en vigtig råvare. Derfor skal vi fortsætte med at sortere papir, så det bliver genanvendt. Ellers går vigtige naturressourcer til spilde. Vores affaldsordning er f.eks., betinget af at papiret indgår som genbrug. Læs mere

 

Ansvar for klimaet

Danske trykkerier har i årevis arbejdet på at reducere klimabelastningen ved at skabe energieffektiv produktion, minimere transporten og anvende papir, der er produceret bæredygtigt.

Papirproduktionen udgør den største del af CO2- belastningen, når man fremstiller en tryksag. Med ClimateCalc kan du beregne en tryksags CO2-belastning. Du får dermed dokumenteret information. I øvrigt anvender danske trykkerier primært papir fra ansvarlige skandinaviske og europæiske skovbrug, hvor man hele tiden planter flere træer, end man fælder, og hvor transportvejen er kortest mulig.

Samtidig er vi i Danmark blandt verdens bedste til at genanvende papir. Det hele kommer klimaet til gavn.

Vi dokumenterer det med ClimateCalc, der internationalt set er det mest anerkendte klimaberegningsværktøj for tryksager.

Den grafiske branche i Danmark er gået forrest og har udviklet ClimateCalc, der er en klimaberegner for grafiske produkter. ClimateCalc er udviklet af GRAKOM på baggrund af DTU’s livscyklusanalyser og er implementeret som en standard for den grafiske branche i hele Europa. Læs mere

Ansvar for miljøet

Ingen steder i verden kan du købe tryksager, der er grønnere end dem, der er produceret i Danmark.

Vores brancheforening har i årevis arbejdet med at miljøoptimere hele tryksagens livscyklus. 90% af vores papir er f.eks. mærket med de to mest relevante miljømærker Svanen og EU-blomsten.

Svanen er sammen med Blomsten det mest relevante, ansvarlige, veldokumenterede og anerkendte miljømærke for tryksager.

 

Svanemærket
Det nordiske miljømærke stiller miljøkrav i verdensklasse

FSC og PEFC
FSC- og PEFC-certificeringer er garant for papir fra ansvarlige skovbrug

ClimateCalc
Den grafiske Klimaberegner dokumenterer og minimerer klimabelastningen

CSR-Kodeks
Det grafiske CSR-kodeks følger FN Global Compacts 10 principper

Trykt i Danmark
Sikkerhed for dansk kvalitet og ansvarlighed i produktionen af tryksagen. Læs mere

 

Trykt i Danmark

Danske trykkerier har gennem flere århundreder arbejdet ud fra stolte og stærke traditioner. En tryksag fra et dansk trykkeri er et udtryk for kvalitet. En kvalitet, der også er baseret på service
og rådgivning.

‘Trykt i Danmark’ sikrer, at din tryksag er produceret på et dansk trykkeri, der er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere. Det betyder, at vi har tegnet overenskomst med HK/Privat og eventuelt 3F og respekterer dermed den danske model på arbejdsmarkedet, betaler dansk overenskomstmæssig løn og tilbyder ordentlige danske arbejdsvilkår. Samtidig lever vi op til de høje danske standarder, der gælder inden for arbejdsmiljø og op om uddannelse og efteruddannelse af vores medarbejdere.

 

Find mere info på trykmedansvar.dk